ความรักสีดำ

เมื่อคืน เวลาฤกษ์ดีตอน 4 ทุ่ม ข้าพเจ้าได้ทำการผ่าตัดคลอดบุตรให้กับคนไข้สตรี
รายหนึ่ง หากพิจารณาเผิน ๆ ก็เป็นกรณีธรรมดาทั่ว ๆ ไป แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะ
ครรภ์นี้ เกิดขึ้นจากภาวะเชื้ออ่อนมากของสามี ซึ่งร้อยวันพันปี จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเองอย่าง
นี้ได้สักรายหนึ่ง
ปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่อสุขภาพของเรามากขึ้น ผู้ชายที่เชื้ออสุจิปรกติอาจลดลง
อย่างมากจนถึงขนาดทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากทีเดียว
ข้าพเจ้าเคยรักษาสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งเคยมีบุตรมาแล้วเมื่อ 5 ปีก่อน ทั้งสองมา
รักษาเพื่อเลือกเพศบุตร นอกจากจะไม่ได้ตามต้องการแล้ว ยังพบสาเหตุแห่งการไม่มีบุตรมา 5 ปี
อีกด้วย คือ พบว่า \”เชื้ออสุจิ\” ที่หลั่งออกมามีภาวะเชื้ออ่อนมากและตายทั้งหมด ข้าพเจ้าเชื่อว่า
สิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นตัวการสำคัญ
คำว่า \”เชื้ออ่อนมาก\” ของสามีที่มีลูกยากนั้น หมายถึง ในน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาแต่ละ
ครั้ง มีจำนวนตัวอสุจิน้อยกว่า 5 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร ปัจจุบันหากผู้ชายมี \”เชื้ออสุจิ\” น้อยกว่า
10 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร จะเป็นข้อบ่งชี้ในการทำ \”อิ๊กซี่\” ซึ่งคือกระบวนการเอาเข็มที่ทำจาก
หลอดแก้วเล็ก ๆ จับตัวอสุจิ 1 ตัว เจาะใส่เข้าไปในไข่โดยตรง ไม่ต้องรอให้ \”เชื้ออสุจิ\”
ปฏิสนธิเองอีกแล้ว ธรรมชาติของมนุษย์คือ \”ปริมาณเชื้ออสุจิที่น้อย จะด้อยคุณภาพในการปฏิสนธิ
ไปด้วย\”
อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยว่า \”เชื้ออ่อนมาก\” จะต้องกระทำด้วยความแน่นอน อัน
หมายถึง จะต้องตรวจคุณภาพและปริมาณเชื้ออสุจิด้วยวิธีมาตรฐาน 2 ครั้ง โดยที่คุณผู้ชายต้องงด
หลั่งน้ำอสุจิไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือจำง่าย ๆ งดมีเพศสัมพันธ์ 3 วันขึ้นไป นั่นเอง
คู่สามีภรรยาที่ข้าพเจ้าผ่าตัดคลอดบุตรให้นี้ เคยมารักษาภาวะมีบุตรยากกับข้าพเจ้า
เมื่อ 3 ปีก่อน ตอนนั้นทั้งสองแต่งงานกันมาได้ 8 ปี เมื่อตรวจหาสาเหตุ พบว่า ในส่วนของ
ภรรยาน่าจะไม่มีสาเหตุ เนื่องจากตรวจไม่พบความผิดปรกติใด ๆ ส่วนสามีนั้น \”เชื้ออสุจิ\” มี
จำนวนน้อยมาก จากการตรวจ 2 ครั้ง ตามคำแนะนำข้างต้น ซึ่งสามีเคยรับยาไปรักษาภาวะ
เชื้ออ่อนระยะหนึ่งด้วยก่อนที่จะมาตรวจเชื้ออสุจิในครั้งที่ 2
ข้าพเจ้ายังจำได้ว่า คนไข้สตรีรายนี้ กระตุ้นไข่ได้ 3 ใบ และนำมาทำ \”อิ๊กซี่\” ได้
เพียง 2 ตัวอ่อนเท่านั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่อุปกรณ์และการทำ \”อิ๊กซี่\” เพิ่งเริ่มมีขึ้น
ในประเทศไทยไม่นานนัก เธอเป็นคนไข้รายแรกของข้าพเจ้าที่ทำ \”อิ๊กซี่\” และประสบความ
สำเร็จได้บุตรสาว ขณะนี้ลูกสาวของเธออายุได้ 2 ขวบเศษแล้ว
การตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 นี้ เป็นการตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ ประจำเดือนขาดหายไป
หลังจากมาครั้งสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2540 และเมื่อเวลาผ่านไป 2 เดือน เธอเองได้
ทดสอบปัสสาวะแล้วว่า \”ตั้งครรภ์\” ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงข้ามขั้นตอนแรกไป แล้วหันมาตรวจ
อัลตราซาวน์ทางช่องคลอดเลย เพื่อยืนยันการวินิจฉัยดังกล่าว ไม่น่าเชื่อ!… ภาพของเงาทารก
น้อยปรากฏบนจอภาพเครื่องอัลตราซาวน์พร้อมกับมีการเต้นของหัวใจด้วย
ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ เธอไม่เคยมีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น คนไข้มาตามนัด
ทุกครั้งจวบจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ เธอตั้งครรภ์ครบกำหนดและได้รับการผ่าตัดคลอดตามฤกษ์ที่เลือก ได้
ลูกชาย แข็งแรงดี หนัก 2980 กรัม \”ลูก\” ได้นำเอาความสุขมาให้กับครอบครัวนี้อย่างมาก
ข้าพเจ้านำเรื่องประหลาดของคนไข้รายนี้ไปเล่าให้ภรรยาฟังว่า \”เป็นการตั้งครรภ์ที่
แปลก เนื่องจากสามี \”เชื้ออสุจิ\” อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ๆ ซึ่งเป็นการยากที่จะทำให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ขึ้นได้\”
ภรรยาข้าพเจ้ากลับย้อนเล่าเรื่องในทำนองคล้าย ๆ แต่ผลสุดท้ายต่างกันให้ฟังว่า ที่
ประเทศใต้หวัน มีชายหญิงคู่หนึ่งเป็นคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน วันหนึ่ง ฝ่ายหญิงได้บอกกับฝ่ายชาย
ว่า \”ขณะนี้ฉันตั้งครรภ์ได้ 2 เดือนแล้ว เราน่าจะแต่งงานกันนะ\”
คาดไม่ถึง ฝ่ายชายได้ปฏิเสธอย่างทันควันว่า \”เป็นไปไม่ได้ ผมเป็นคนเชื้ออ่อน หมอ
บอกว่า ผมไม่สามารถมีลูกเองได้โดยวิธีธรรมชาติ ลูกคนนี้ต้องไม่ใช่ลูกของผมแน่นอน คงเป็นลูก
ของชายอื่นที่เธอไปมีสัมพันธ์ด้วย เธออย่ามาใช้วิธีนี้เพื่อให้ผมตกลงแต่งงานด้วยเลย ไม่มีทาง…\”
หญิงผู้น่าสงสาร ตอบกลับไปว่า \”ลูกคนนี้ ใช่หรือไม่ใช่ลูกของคุณ ฉันรู้เอง คุณไม่มี
สิทธิ์จะมาตัดสิน ฉันจะพิสูจน์ความจริงในข้อนี้\”
จากนั้น หญิงผู้อาภัพได้พิสูจน์ \”ความรัก\” ของเธอ ด้วยการฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกน้อย
ในครรภ์
ความรักที่คู่รักไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน น่าจะเรียกรักนั้นว่า \”ความรักสีดำ\” เพราะมันจะ
นำเอาความเศร้า ความเสียหาย หรือแม้กระทั่งความตาย มาให้เสมอ
\”ความรัก\” คล้ายกับ \”ศาสนา\” ในแง่ความเชื่อถือศรัทธา ซึ่งเป็นไปอย่างธรรมชาติ
ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ หญิงชายที่มอบ \”ความรัก\” ให้กันและกันแล้ว ใจต้องหนักแน่น การจะตัดสิน
ปัญหาชีวิตคู่ ควรตรึกตรองดูอย่างรอบคอบ และทำความเข้าใจความเป็นจริงของปัญหาให้ถ่องแท้
เสียก่อน ดุจดังเรื่อง การมี \”ลูก\” ของผู้ชายเชื้ออ่อน ตามทฤษฎีนั้น เป็นไปได้ยาก เพียงหนึ่ง
ในร้อย แต่ก็มีความเป็นไปได้ ไม่ใช่หรือ และหากเข้าใจกันผิด ชีวิตอาจสูญไปโดยไร้ความหมาย
ความจริง คู่รักทั้งสองคู่ รู้สาเหตุแห่งการมีลูกยากว่าเป็นเช่นเดียวกัน จากทัศนะ
ของหมอผู้เชี่ยวชาญ คือ \”เชื้ออสุจิ\” มีจำนวนน้อยมาก หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า \”เชื้ออ่อน\”
คู่แรก เพียงแค่แปลกใจ แต่ไม่ได้สงสัยในการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้น ผลที่ได้รับ คือ \”ความสุข\” ส่วน
คู่ที่สอง ปรกติก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีหนังสือจดทะเบียนรับรอง \”ชีวิตคู่\” เท่านั้น พอพลัน
เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมา แทนที่จะปรึกษาสูติแพทย์ กลับด่วนตัดสินใจว่า \”เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้\” กับ
ทั้งแสดงความไม่เชื่อมั่นต่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วย ผลลงเอยจึงกลับกลายเป็น \”โศกนาฏกรรม\” ซึ่งไม่
สามารถนำกลับคืนมาแก้ไขได้
ข้าพเจ้ารู้สึกปลงสังเวชกับ \”ความรัก\” ที่ตามมาด้วยการฆ่าตัวตาย ความรักเช่นนี้
มีความหมายเฉพาะในนิยายหรือภาพยนตร์เท่านั้น ในชีวิตจริงหาได้มีความหมายอะไรไม่
ในอดีต เมื่อครั้งยังเป็นโสดอยู่ ข้าพเจ้ามักดำเนินชีวิตไปโดยไร้จุดหมาย เสมือน
หนึ่ง เรือลำน้อยที่ลอยล่องไปในท้องทะเลโดยไร้เข็มทิศ แต่บัดนี้ ข้าพเจ้ามีครอบครัวได้ 5 ปี
มีบุตรชาย 1 คนแล้ว รู้สึกว่า ความรักที่มีต่อครอบครัวนั้นมากมายและบริสุทธิ์ เหลือเกิน
ใครที่มีครอบครัว ก็คงมี \”ความรัก\” เช่นที่ว่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่า จะรักษาเอาไว้
ได้หรือไม่เท่านั้น ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและการทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่เอง ที่จะ
เป็น \”สีดำ\” แทรกซึมเข้าไปในความรักของชีวิตคู่ หากไม่รีบแก้ไข สุดท้ายคงจบลงด้วยความ
เศร้า
พระอาทิตย์สาดแสงให้ความอบอุ่นยามกลางวัน ส่วนในยามค่ำคืนนั้น แม้แสงจันทร์จะ
สลัว ภายในครอบครัวยังคงอบอุ่นได้ ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ แต่…เข้าใจกัน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
พ.ต.อ. นพ.เสรี ธีรพงษ์ ผู้แต่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *