“อิ๊กซี่ 4”

รอสนี่ (ROSNI) : ROUND SPERMATID NUCLEAR INJECTION
\”อิ๊กซี่\” ที่ใช้ \”อสุจิ\” ระยะก่อนสมบูรณ์ (ROUND SPERMATID)

ใครจะกล้าคิดว่า มีคนบ้าหาญกล้าใช้ \”อสุจิ\” ระยะก่อนสมบูรณ์ (ROUND SPERMATID)
มารักษา คู่สามีภรรยา ที่ฝ่ายชายไม่มี \”ตัวอสุจิ\” ในน้ำเชื้อ เพราะ สามัญสำนึกของคนเรา
ย่อมบอกว่าเป็นไปไม่ได้
การที่สามารถสกัด \”ตัวอสุจิ\” จากอัณฑะแล้วมาทำ \”อิ๊กซี่\” ที่เรียกว่า \”เทเซ่/อิ๊กซี่\”
ได้สำเร็จ ก็ถือว่า สุดยอดแล้ว แต่ต้องไม่ลืมว่า \”ตัวอสุจิ\” ที่ใช้ มีรูปร่างสมบูรณ์ แม้จะไม่
เคลื่อนไหวก็ตาม
\”อสุจิ\” ระยะก่อนสมบูรณ์ (ROUND SPERMATID) รูปร่างกลม ๆ ไม่มีหัว ไม่มีหาง
ไม่มีลำตัวตรงกลาง ดูแล้วเป็น \”อสุจิ\” ประหลาด ถ้าเปรียบเทียบคงคล้ายกับ เป็น \”วัสดุ\” ที่
ยังไม่สมบูรณ์ แล้วจะนำมาทำปฏิมากรรมสร้างสรรค์ในสิ่งที่ สลับซับซ้อนละเอียดอ่อน เช่น มนุษย์
ได้อย่างไร
\”รอสนี่\” เริ่มทำครั้งแรกในสัตว์ทดลองก่อน เมื่อปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ปี
เดียวกับที่ \”อิ๊กซี่\” ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก SOFIKITIS หมอหนุ่มชาวกรีก อายุ 33 ปี
ขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแพทย์เอเธนส์ (เคยเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาทางเดินปัสสาวะ
และระบบสืบพันธุ์ชายที่มหาวิทยาลัยเมืองยูนาโกะของญี่ปุ่น) ได้ให้ทัศนะว่า \”10% ของประชากร
ชายมีปัญหาเรื่องมีลูกยาก ในจำนวนนี้จะมีประมาณ 10% ที่ไม่มี \”ตัวอสุจิ\” ในน้ำเชื้อซึ่งครึ่ง
หนึ่งจะยังมีกระบวนการผลิต \”อสุจิ\” ภายในอัณฑะอยู่\”
สำหรับในกรณีที่ไม่สามารถผลิต \”อสุจิ\” ที่สมบูรณ์ออกมาได้ แต่กระบวนการผลิตมีการ
หยุดลงในขั้นตอนของความสมบูรณ์ (MATURATION ARREST) การใช้วิธีการพิเศษจะสามารถ
ช่วยเหลือให้มีการตั้งครรภ์ได้ วิธีการที่ว่า คือใช้เฉพาะ \”นิวเคลียส\” หรือ \”แก่นชีวิต\” ของ
\”อสุจิ\” ระยะก่อนสมบูรณ์ (ROUND SPERMATID) มาเจาะใส่เข้าไปใน \”ไข่\” ซึ่งให้ผลสำเร็จ
ตั้งครรภ์ได้ในกระต่าย
ในปี ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536) ได้เริ่มทำการทดลองครั้งแรกในมนุษย์ กรรมวิธีที่ได้
อธิบายต่อคนไข้ ฟังดูคล้ายนิยายและน่าอัศจรรย์ จนมักจะมีคำถามตามมาว่า \”คุณหมอ บ้าหรือ
เปล่า\”
100 ชุดแรก (เซลล์สืบพันธุ์ชาย&หญิง) ที่ทำการทดลอง พบว่า มีการปฏิสนธิและได้
ตัวอ่อน ถึง 87 ตัวอ่อน โชคไม่ดี…มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเพียง 4% เท่านั้น และเกิดการแท้ง
บุตรทั้งหมดเมื่ออายุครรภ์เพียง 5 เดือน เท่านั้น
ความสงสัยในเทคนิคการทำได้หมดไปเมื่อทีมแพทย์ชาวฝรั่งเศส Dr.JACQUES
TESTART และ JAN TESARIK ทำสำเร็จได้ทารกเพศชายรายแรกของโลก เมื่อเดือนสิงหาคม
ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) และตามมาด้วยทารกรายที่สองในเดือนกันยายนปีเดียวกัน
เทคนิคที่แพทย์ชาวฝรั่งเศสใช้ คือ การนำเอา \”อสุจิ\” ระยะก่อนสมบูรณ์ (ROUND
SPERMATID) ทั้งตัว เจาะใส่เข้าไปใน \”ไข่\” โดยไม่ต้องสกัดเอาเฉพาะ \”นิวเคลียส\” หรือ
\”แก่นชีวิต\” ของ \”อสุจิ\” เหมือนวิธีของนายแพทย์ SOFIKITIS ข้อสังเกต คือ การทำ \”อิ๊กซี่\”
ที่ใช้ \”อสุจิ\” ปรกติทั้งตัว เจาะใส่เข้าไปใน \”ไข่\” ก็ไม่เคยมีปัญหาใด ๆ ทำไมจะต้องยุ่งยาก
มาสกัดเอาเฉพาะ \”นิวเคลียส\” ด้วย
ความสำเร็จของ \”ROSNI\” ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก แต่กว่าจะได้มาซึ่ง
ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อุปสรรคต่าง ๆ มากมายไม่ได้ทำให้ \”ผู้มุ่งมั่น\” เกิดความ
เหนื่อยหน่าย แนวความคิดที่ถูกต้องต่างหากที่ยังทำให้บุคคลเหล่านี้ มุ่งมั่นต่อไป จนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมาย
แนวความคิดของ SOFIKITIS ได้รับการยกย่องอย่างมาก เขามีความคิดว่า \”อสุจิ\”
ระยะก่อนสมบูรณ์ (ROUND SPERMATID) มีความสมบูรณ์พร้อมของหน่วยกรรมพันธุ์อยู่แล้ว รูปร่าง
ภายนอกที่ปรุงแต่งขึ้นมา โดยมีหัว,หางและลำตัว ก็เพียงเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายเท่านั้น
สิ่งที่ทุกคนพากันเป็นห่วง คือ มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครง
สร้างหน่วยกรรมพันธุ์ (GENE) แล้วได้ทารกพิการออกมา หรือทารกนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิด
ปรกติในวันข้างหน้า เช่น เป็นมะเร็ง เป็นต้น เพราะจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่า การ
ทำให้หน่วยกรรมพันธุ์ (GENE) ที่ควบคุมการสร้าง \”อสุจิ\” เสียหาย จะเกิดการขัดขวางการผลิต
\”อสุจิ\” ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ในหนูทดลองยังมีแนวโน้มที่จะเป็นเนื้องอกและมะเร็ง
(SARCOMAS & LYMPHOMAS) มากขึ้นด้วย
ปัจจุบัน ยังไม่สามารถพูดได้ว่า \”รอสนี่\” นั้นอันตราย แต่เนื่องจากเป็นวิธีการใหม่ที่
ยังมีงานศึกษาออกมาน้อย จึงยังต้องรอข้อมูลจากงานวิจัยอื่น ๆ ต่อไป
\”รอสนี่\” ไม่ได้ดีกว่า \”เทเซ่/อิ๊กซี่\” แต่ที่จำเป็นต้องทำเนื่องจากเหตุผลประการ
เดียว คือ ไม่มีทางเลือกอื่น หากเราสามารถค้นหา \”ตัวอสุจิ\” ที่มีลักษณะตามธรรมชาติในอัณฑะ
ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำ \”รอสนี่\” แต่ควรทำ \”อิ๊กซี่\” ด้วย \”อสุจิ\” ที่มีรูปร่างสมบูรณ์ เพราะผลที่
ได้ย่อมดีกว่าและทารกที่คลอดออกมาจะปรกติ ไม่ต่างจากที่คลอดทั่ว ๆ ไป
แม้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคการทำ \”รอสนี่\” ได้แล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่
มากมายว่า \”รอสนี่สามารถนำมาใช้ในเชิงปฏิบัติจริง ๆ ได้หรือไม่?\” เพราะ…
หากศึกษา ผู้ชายมีลูกยากทุกคน จะพบว่า ส่วนใหญ่จะมี \”ตัวอสุจิ\” ในน้ำเชื้อ ส่วนที่
เหลือมักจะมี \”อสุจิ\” หลงเหลืออยู่ในอัณฑะบ้างไม่มากก็น้อย เพราะฉะนั้น คงจะมี คนไข้ชาย
เหลืออยู่จำนวนน้อยเต็มทีที่จะทำ \”รอสนี่\” แล้วจะคุ้มค่ากับ เวลา&เงินทอง ที่สูญเสียไปหรือ เมื่อ
เทียบกับความสำเร็จที่ยังมีอยู่น้อยเหลือเกิน
\”รอสนี่\” ได้รับการพิสูจน์เบื้องต้นว่า ประสบความสำเร็จก็จริง แต่ผู้เชี่ยวชาญต่าง
เห็นพ้องต้องกันว่า ต้องอาศัยทักษะพิเศษและค่าใช้จ่ายมากมาย จึงจะทำให้เป็นไปได้ ในโลกนี้
ก็มีศูนย์การแพทย์เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ทำได้
\”รอสนี่\” คงจะต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนเหมือน ๆ กับวิธีการที่เพิ่งค้นพบ
ใหม่อื่น ๆ อาทิเช่น ความล้มเหลวในระยะเริ่มต้น…จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
เป็นที่ยอมรับในที่สุด
แนวความคิดที่ถูกต้อง เป็นเรื่องจำเป็นในการบรรลุความสำเร็จ เปรียบเสมือนการ
เดินทางที่มีแผนที่และเข็มทิศชี้นำ แต่ถ้าปราศจากซึ่ง ความมุ่งมั่น อันหมายถึง กำลังใจที่แข็งแกร่ง
แล้วละก็ ไม่มีทางที่จะก้าวไปจนถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
พ.ต.อ.นพ.เสรี ธีรพงษ์ ผู้เขียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *