ท้องทีไร แท้งทุกที

ความรักนำมาซึ่งการสร้างครอบครัว
ครอบครัวใดไร้รัก ครอบครัวนั้นไม่สมควรมีลูก
มีลูกแล้วไม่เลี้ยงดู ไม่เรียกว่า \”ครอบครัว\”
ครอบครัว จึงหมายถึง ความรักและการอยู่พร้อมหน้ากันของ พ่อแม่ลูก

วันนี้ ตอนเช้าเวลาประมาณ 5 นาฬิกา ข้าพเจ้าต้องตกใจตื่น เมื่อมีการเรียกผ่าน
วิทยุติดตามตัวจากคนไข้รายหนึ่งว่า มีเรื่องด่วนสำคัญมากจะปรึกษา ข้าพเจ้าจึงติดต่อกลับไป
ปรากฏว่า คนไข้สตรีรายนี้มีเลือดออกจากช่องคลอดพอสมควร ขณะอายุครรภ์ได้ประมาณ 2 เดือน
สำหรับชาวบ้านทั่ว ๆ ไป ใครจะไม่ตกใจเมื่อพบเหตุการณ์เช่นนี้ แต่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอพบเหตุการณ์ทำนองนี้ถึง 7 ครั้ง คิดดูซิว่า น่าตกใจขนาดไหน
การมีลูกเป็นส่วนสำคัญของการสร้างครอบครัว โดยทั่วไปในระยะเวลา 20 สัปดาห์
แรกของการตั้งครรภ์จะมีการแท้งบุตรเกิดขึ้นเองถึงร้อยละ 15-40 นับว่า เป็นตัวเลขที่ไม่น้อย
เลยทีเดียว ข้าพเจ้าอยากจะเล่าถึงสตรีคนที่มีการแท้งติดต่อกันถึง 7 ครั้ง เพื่อเป็นอุทาหรณ์
ไว้สำหรับทุกครอบครัว
สตรีผู้นี้มาพบข้าพเจ้าครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยมีประวัติว่า เคยคลอดบุตรครบ
กำหนด 1 ครั้ง ขณะอายุได้ 18 ปี กับสามีคนแรก ต่อมาได้หย่าขาดแยกทางกับสามีคนแรกและ
แต่งงานใหม่ การตั้งครรภ์ที่เกิดกับสามีคนใหม่ 7 ท้องแรก มีการแท้งบุตรทั้ง 7 ครั้ง ดังนี้
ปี พ.ศ.2527 แท้งบุตร 2 ครั้ง อายุครรภ์ 1 เดือนเศษ ไม่ได้รับการขูดมดลูก
ปี พ.ศ.2528 แท้งบุตร 2 ครั้ง อายุครรภ์ประมาณ 2 เดือน ได้รับการขูดมดลูกทั้ง
2 ครั้ง
ปี พ.ศ.2529,2530 แท้งบุตรปีละ 1 ครั้ง อายุครรภ์ประมาณ 2 เดือน ไม่ได้รับ
การขูดมดลูกเลย
ปี พ.ศ.2533 แท้งบุตร 1 ครั้ง อายุครรภ์ประมาณ 2 เดือน ไม่ได้รับการขูดมดลูก
ข้าพเจ้าเคยถามเธอว่า \”แท้งบุตรบ่อย ๆ อย่างนี้ ทำไมถึงยังพยายามตั้งครรภ์อีก
ครั้งแล้ว ครั้งเล่า?\”
คนไข้สตรีรายนี้ ตอบว่า \”เพราะความรักในสามีคนปัจจุบัน\” หลังจากนั้นเธอได้
เล่าให้ฟังว่า ในอดีต เธอเคยผิดพลาด ปล่อยให้มีการตั้งครรภ์ขึ้นขณะอายุเพียง 17 ปี โดยมีการ
คลอดบุตรเมื่อครบกำหนดด้วยวิธีธรรมชาติ ที่โรงพยาบาลอำเภอสวรรคโลก ทารกที่ได้เป็นทารก
เพศหญิง น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม น่ารักมาก
ความจริงน่าจะดีใจ แต่เธอกลับบอกว่า \”เป็นความผิดพลาด\” เพราะอายุยังน้อย
เกินไปและเรียนรู้ความเป็นไปในโลกนี้ไม่เพียงพอ ผู้ชายในดวงใจคนแรกของเธอเดินจากไป
ขณะที่ลูกยังเล็กอยู่
\”ช่างไม่มีน้ำใจเอาเสียเลย\” คนไข้สตรีพูดตัดพ้อต่อว่าสามีคนแรก
ความรักของวัยรุ่น มักจะขาดความรอบคอบ และความรับผิดชอบ สิ่งที่น่าเสียดาย
สำหรับเธอ คือ \”ความรัก\” ที่รักษาไว้ไม่ได้ และ \”ความรู้\” ต้องมาสะดุดหยุดชะงักลง ขณะที่
ยังเรียนน้อย ๆ อยู่
เธอมีความรู้ยังไม่จบถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะไปสมัครทำงานเป็นหลักเป็นฐาน
คงทำไม่ได้ แต่เนื่องจากเงินทองไม่มีและสามีไม่รับผิดชอบ เธอจึงเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ
เพื่อหางานทำ สำหรับลูกรัก ได้ฝากให้คุณยายเลี้ยงดูให้ ส่วนค่าใช้จ่าย เธอทะยอยส่งมายัง
คุณยายทุกเดือนตามกำลังอัตภาพ
เธออยู่เมืองหลวงมีอาชีพเป็นสาวโรงงาน ตามความนิยมของคนมีความรู้น้อย โชคดี
เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี เธอมีรักใหม่ คราวนี้ ได้มีการคิดไตร่ตรองใคร่ครวญอย่างถ้วนถี่ถึง \”สามี\”
ว่า เป็นคนดีและเหมาะสมแค่ไหน
สามีคนใหม่เป็นหนุ่มใหญ่ อายุ 40 ปี มีฐานะพอใช้ได้ เป็นผู้ใหญ่เพียงพอและเป็นคน
รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข เธอตัดสินใจมีลูกอีกครั้ง แต่โชคชะตาไม่เข้าข้าง
เกิดมีการแท้งบุตรทุกครั้งที่ตั้งท้อง หลายต่อหลายครั้งที่จำเป็นต้องได้รับการขูดมดลูก ทำให้เธอ
เจ็บตัวและน้อยใจในตัวเอง อย่างไรก็ตาม เธอยังพยายามมีลูกต่อไป และประสบความสำเร็จ
เมื่อปลายปี พ.ศ.2534
เธอฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีข้าพเจ้าดูแลเป็นกรณีพิเศษ ข้าพเจ้าได้
ประคับประคองการตั้งครรภ์ด้วยการให้ยากันแท้งในระยะแรก และยาป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
เมื่ออายุครรภ์มากพอสมควร สามีและคนไข้สตรีรายนี้ได้รับการตรวจโครโมโซม โดยการเจาะ
ตรวจเลือด ผลคือ ปรกติ ลูกน้อยได้รับการตรวจโครโมโซมโดยการเจาะตรวจน้ำคร่ำขณะอายุ
ครรภ์ได้ 16 สัปดาห์ ผลคือ ปรกติเช่นกัน ข้าพเจ้าได้ชักชวนให้คนไข้คลอดโดยการผ่าตัดเอาเด็ก
ออกทางหน้าท้อง แต่เธอยืนยันขอคลอดเองโดยวิธีธรรมชาติ เธอทำได้สำเร็จ คลอดบุตรในช่วง
ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2534 เป็นทารกเพศหญิงเช่นเดียวกับท้องแรก ทารกหนัก 2800 กรัม
แข็งแรงดี
เวลาผ่านไป 5 ปี เกิดมีการตั้งครรภ์ขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ เธอรู้ว่า ควรจะทำอย่างไร
เพราะมีประสบการณ์ สิ่งที่ควรทำคือ มาฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งท้องขึ้นมา กระบวนการรักษาและ
ดูแลคงไม่แตกต่างจากครั้งก่อน แต่สำหรับกระบวนการคลอด ข้าพเจ้าได้ชักชวนอย่างมากให้คลอด
โดยการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง เพราะนี่เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 10 แล้ว เธอเคยแท้ง
บุตรมาถึง 7 ครั้ง และเป็นความตั้งใจที่จะทำหมันในคราวเดียวกันด้วย
เธอมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัดใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึง
ผ่าตัดทำคลอดให้เธอพร้อมกับทำหมัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ \”เดือนแห่งความรัก\” ในปีนี้ ทารกเป็น
เพศหญิง แข็งแรงดี หนัก 3.2 กิโลกรัม
สรุปว่า เธอมีลูกสาว 3 คน ความจริงอยากจะได้ลูกชายอีกสักคน แต่สามีเธอ
คัดค้านและชักชวนเชิงบังคับให้ทำหมันพร้อมกันไปในการผ่าตัดคลอดบุตรครั้งนี้ เมื่อคิดใคร่ครวญ
โดยรอบคอบ เธอเองก็เห็นด้วย เพราะสุขภาพของเธอบอบช้ำจากการตั้งครรภ์และการแท้งบุตร
มามากแล้ว นอกจากนี้ สามียังชักจูงให้คุณยายส่งลูกสาวคนโตของเธอเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ เพื่อ
การศึกษาและชีวิตที่ดีกว่าอีกด้วย โชคไม่ดีที่คุณยายและลูกสาวคนโตปฏิเสธความหวังดีครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ารู้สึกนับถือในความมีน้ำใจและความรับผิดชอบของสามีเธออย่างยิ่ง
เธอแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าบ้าง เวลานำลูกมาตรวจหรือฉีดวัคซีน ลูก ๆ
ทุกคนสบายดี เธอมีความสุขกับชีวิตครอบครัว ข้าพเจ้าดีใจและยินดีกับคนไข้สตรีรายนี้ด้วยความ
จริงใจ ขออย่าให้มีอุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางความสุขของครอบครัวเธอเลยตลอดไป ขอให้โชคดี
ข้าพเจ้าได้แต่งกลอนสดุดี \”ความรัก\” เอาไว้บทหนึ่ง สะท้อนจากชีวิตรักของสตรี
รายนี้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ แด่ผู้คนทั้งหลายว่า คุณค่าของความรักนั้นยิ่งใหญ่และทรงพลัง…

ความรัก

ความเอย ความรัก ยากนัก นิยาม ความหมาย
ลึกซึ้ง เกินคำ บรรยาย มากมาย บอกนัย สายตา
ความรัก แท้จริง ยิ่งใหญ่ กว่าสิ่ง ใดใด ในหล้า
มีพลัง ซ่อนเร้น เหลือคณา ไม่หวั่น ดินฟ้า กล้าผจญ
ความรัก สร้างสรรค์ บรรยากาศ อบอุ่น อย่างประหลาด ขาดเหตุผล
สดชื่น รื่นสุข กันทุกคน ดวงกมล อิ่มเอม เปรมปรีดา
ใครได้ สัมผัส ความรัก จึงจะ รู้จัก คุณค่า
อยากเก็บ ถนอมไว้ ทุกเวลา จนกว่า รักนั้น ผันผ่านไป
ความรัก มีจริง ในโลก มิใช่ อุปโลกน์ เฉไฉ
สร้างขึ้น จากดวง หฤทัย แตกดับ ด้วยใจ เช่นกัน
อยากให้ มีเธอ เคียงข้าง สลัดความ อ้างว้าง จากใจฉัน
ซบไหล่ เดินไป ยิ้มให้กัน ข้างหน้านั้น คือสวรรค์ ฉันกับเธอ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
พ.ต.อ. นพ.เสรี ธีรพงษ์ ผู้แต่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *