การตั้งครรภ์ในคนท้องสูงวัย (Elderly gravida)

ข้าพเจ้าเพิ่งกลับจากการปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคม ซึ่งใช้เวลาปฏิบัติ 7 วัน 7 คืน ในโครงการพัฒนาจิตและสร้างสันติสุข รู้สึกว่า จิตโล่งโปร่งสบาย.. แต่ผ่านไปไม่นานนัก จิตใจก็กลับเข้าสู่วังวนของโลกที่วุ่นวาย เพียงแต่ว่า คราวนี้ ข้าพเจ้ามี ‘สติ’ รองรับ และปรับแก้ไขได้รวดเร็ว ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ตัวเองมีศรัทธาตั้งมั่นและกำลังก้าวไปในเส้นทางธรรม....
ใช่แล้ว!! โลกทุกวันนี้ เต็มไปด้วยความว้าวุ่น ทุกคนจำเป็นต้องแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกันทำมาหากิน หนุ่มสาวต้องทำงานหนัก และเรียนรู้วิชาการยาวนาน ก่อนที่จะมีครอบครัว ทำให้แต่งงานช้า และเกิดความยุ่งยากจากการตั้งครรภ์บางอย่าง ว่าไปแล้ว!! ปัญหาการตั้งครรภ์ในคนท้องที่สูงวัย ยิ่งสูงวัย.. ยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้น ควรที่เราทุกคนจะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้
ที่จริงแล้ว!!!!! คำว่า ‘คนท้องสูงวัย’ นั้น ข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นสูติแพทย์ท่านใดนำมาใช้ แต่...ย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีสำหรับสูติแพทย์โดยทั่วไปว่า คนท้องที่มีอายุเกิน 35 ปี คือ บุคคลที่จะต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างจากคนท้องธรรมดา อาทิ การเจาะน้ำคร่ำ, การเจาะเลือด เพื่อหา PAPPA (Pregnancy Associated Plasma protein A) หรือ Triple marker, การตรวจอัลตราซาวนวด์บ่อยครั้งอย่างพิถีพิถัน รวมทั้งการตัดสินใจผ่าตัดคลอดเมื่ออายุครรภ์ครบกำหนด ในที่นี้ ข้าพเจ้าขอใช้คำนี้สำหรับอธิบายคนท้องอายุเกิน 35 ปีทุกคน ไม่เว้นแม้จะเป็นครรภ์หลัง ก็ตาม
คนท้องสูงวัยนั้น มีความเสี่ยงสูงที่จะได้บุตรพิการปัญญาอ่อน (Down’s Syndrome) จากการศึกษา พบว่า มีโอกาสเกิดขึ้นในอัตราส่วน 1:214 และ 1:19 หากแม่มีอายุ 35 - 39 ปี และ 45 ปี ตามลำดับ ขณะที่มีอัตราเสี่ยงเพียง 1: 1562 หากแม่มีอายุ 20 – 24 ปี ดังภาพที่แสดง

คุณบัวลี อายุ 37 ปี ตั้งครรภ์แรก เธอฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ 11 สัปดาห์ ทันทีที่ฝากครรภ์ เธอได้รับการนัดหมายให้มาเจาะเลือด เพื่อตรวจเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ (OGTT ย่อจาก oral glucose tolerance test) และเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis)
ผลการตรวจเลือดสำหรับภาวะเบาหวาน (oral glucose tolerance test) ของคุณบัวลีเมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ซึ่งเธอได้รับการเจาะเลือดทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งแรก คือ ตั้งแต่เช้าหลังอดอาหารประมาณ 6 - 12 ชั่วโมง จากนั้น ได้ให้คุณบัวลีดื่มน้ำหวานซึ่งมีน้ำตาลจำนวน 100 กรัม แล้วให้คุณบัวลีมาเจาะหาน้ำตาลในเลือด ณ ชั่วโมงที่ 1, 2, 3 หลังดื่มน้ำหวาน ผลปรากฏว่า ปกติ (94,188,155,113 mg% ณ ชั่วโมงที่ 0, 1, 2, 3 ตามลำดับ ซึ่งค่าปกติของน้ำตาลในเลือดจะต้องไม่เกิน 100, 190, 165, 145 mg% ณ ชั่วโมงที่ 0, 1, 2, 3 )
ผลการเจาะน้ำคร่ำของคุณบัวลี เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 18 สัปดาห์เช่นกัน ปรากฏว่า ปกติ ได้บุตรชาย (46,XY Normal male Karyotype) ไม่เป็นทารกพิการปัญญาอ่อน (Trisomy 21) นอกจากนั้น คุณบัวลียังได้รับการติดตามตรวจดูอัลตราซาวนด์ผ่านทางหน้าท้องอีกหลายครั้ง ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆในตัวทารก
พออายุครรภ์ได้ 28 ปดาห์ คุณบัวลีได้รับการเจาะเลือดตรวจหาน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง ผลปรากฏว่า ปกติเช่นกัน (88, 136, 107, 74 mg% ณ ชั่วโมงที่ 0, 1, 2, 3)
คุณบัวลีมีปัญหาอย่างหนึ่งในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งไม่ถือว่ารุนแรง คือ ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย คือ ประมาณ 130 – 140 / 90 -100 มิลลิเมตรปรอท มาโดยตลอด แต่คุณบัวลีไม่เคยมีอาการที่จะนำไปสู่การชัก (Eclampsia) เช่น ปวดหัว ตามัว อาเจียน (Prodomal Symptom) ซึ่งทำให้สูติแพทย์ไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก อย่างไรก็ตาม ภาวะความดันโลหิตสูง (hypertension) ย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ข้าพเจ้าตัดสินใจผ่าตัดคลอดง่ายขึ้น เมื่อคุณบัวลีอายุครรภ์ได้ 39 สัปดาห์ พยาบาลห้องตรวจครรภ์ ได้มาปรึกษาข้าพเจ้าว่า “คนไข้รายนี้มีความดันโลหิตสูงถึง 152 / 90 มิลลิเมตรปรอท (วัดความดันโลหิตจำนวน 2 ครั้ง) หมอจะทำอะไรไหม? ” พอข้าพเจ้าทบทวนประวัติ ก็ทราบว่า เป็นคนไข้ท้องครรภ์แรกที่มีอายุเกิน 35 ปี (Elderly Primigravida) ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจให้ผ่าตัดคลอดในวันรุ่งขึ้น (Elective cesarean section) ซึ่ง..ไม่ใช่สูติแพทย์ทุกคนจะตัดสินใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้า เพราะไม่ใช่ข้อบ่งชี้เด็ดขาด
ผลการผ่าตัด คุณบัวลี คลอดบุตรเมื่อเวลา 9:30 น. ทารกเป็นเพศชาย น้ำหนักแรกคลอด 2,890 กรัม คะแนนศักยภาพแรกคลอด 9, 10 ตามลำดับ
แม้ คุณบัวลีและบุตรจะปลอดภัย จนดูคล้ายกับไม่มีปัญหาอะไร แต่..หากปล่อยให้คลอดเองแล้ว ก็อาจเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึง จนนำไปสู่การเสียชีวิต หรือพิการของทารกน้อย และการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ก็อาจไม่ใช่เรื่องง่าย
ในวันเดียวกันนี้ ยังมีคนไข้อีก 3 คนที่อายุเกิน 35 ปีมาคลอดที่โรงพยาบาลตำรวจ
คนแรก ชื่อ คุณสมจิตร อายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ที่ 2 บุตรคนแรก เธอคลอดเองเมื่อ 8 ปีก่อน สำหรับครรภ์นี้ เธอตั้งครรภ์ได้ 37 สัปดาห์ 2 วัน เธอเจ็บครรภ์มาช่วงตอนเย็น ข้าพเจ้าได้โทรศัพท์สอบถามถึงน้ำหนักของบุตรคนแรกของคุณสมจิตรว่า เท่าใด พยาบาลให้คำตอบว่า ‘ประมาณ 3 กิโลกรัม’ ข้าพเจ้าถามต่อไปว่า ‘ครรภ์นี้เทียบกับครรภ์ที่แล้ว ครรภ์นี้ใหญ่หรือเล็กกว่าครรภ์ที่แล้ว’ พยาบาลได้ไปถามคุณสมจิตร และกลับมาบอกว่า ‘น้ำหนักพอๆกัน’ ข้าพเจ้าหวั่นใจว่า ‘ช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา คุณสมจิตรอาจจะลืมเรื่องการคลอดไปแล้ว’ แต่...ก็ตัดสินใจลองปล่อยให้คนไข้พยายามคลอดเองดูก่อน เนื่องจากเป็นเวลาค่ำ และ ปากมดลูกก็เปิดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร เท่านั้น หากคุณสมจิตร ไม่คลอดบุตรในค่ำคืนนั้น เมื่อถึงตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ข้าพเจ้าค่อยเข้าไปประเมินการคลอดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 4 นาฬิกา คุณสมจิตรก็คลอดบุตรเองตามธรรมชาติ ทารกเป็นเพศชาย น้ำหนักแรกคลอด 2,780 กรัม แข็งแรงดี สรุปว่า รายนี้ ไม่มีอะไรให้เป็นห่วง ข้าพเจ้านอนหลับสบายตลอดทั้งคืน โดยไม่ถูกโทรศัพท์ตาม
ตอนเช้า มีคนท้องอายุ 40 ปี มาอีกราย ตั้งครรภ์ที่ 2 เธอชื่อ คุณสุบรรณ ตั้งครรภ์ได้ 37 สัปดาห์ 1 วัน ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงโรงพยาบาลตำรวจประมาณ 7 นาฬิกา ก็เข้าไปสำรวจตรวจดูห้องคลอด นักศึกษาแพทย์ได้รายงานถึงกรณีดังกล่าวให้ทราบ ข้าพเจ้าเข้าไปสอบถามคุณสุบรรณว่า ‘ท้องที่แล้วห่างจากท้องนี้กี่ปี และเปรียบเทียบกันแล้ว ท้องไหนใหญ่กว่ากัน’ คุณสุบรรณตอบว่า ‘ห่างกัน 8 ปี และรู้สึกว่าท้องนี้ใหญ่กว่า’ ข้าพเจ้าถามคุณสุบรรณว่า ‘ลูกคนแรก มีน้ำหนักแรกคลอดเท่าไหร่?’ คุณสุบรรณตอบว่า ‘ประมาณ 3 กิโลกรัม’ จากนั้น ข้าพเจ้าก็คลำหน้าท้องของเธอเพื่อประเมินน้ำหนักทารก (Estimated fetal weight) ตอนนั้น ข้าพเจ้าคาดคะเนว่า ทารกคงหนักประมาณ 3,400 กรัม และคิดว่า คุณสุบรรณคงคลอดลำบาก เพราะอายุมาก และว่างเว้นจากการคลอดมานาน อนึ่ง เนื่องด้วยเธอต้องการทำหมัน ข้าพเจ้าจึงเสนอทางเลือกของการคลอดให้กับเธอว่า ‘จะผ่าตัดคลอด (Elderly gravida) พร้อมกับทำหมันให้’ ซึ่งคนไข้ยินยอม ในที่สุด ข้าพเจ้าก็ผ่าตัดคลอดและทำหมันให้กับคุณสุบรรณเมื่อเวลา 9 นาฬิกา บุตรของเธอเป็นเพศหญิง น้ำหนักแรกคลอด 3,230 กรัม แข็งแรงดี
ถัดจากนั้นมา ก็เป็นเวรของสูติแพทย์ท่านอื่น ข้าพเจ้าลองตรวจสอบในทะเบียนคลอดบุตรของห้องคลอดดู ก็พบมีคนไข้อีกรายหนึ่งที่อายุ 40 ปี ตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ 40 ปี ได้รับการผ่าตัดคลอดด้วยข้อบงชี้ คือ Elderly Primigravida เช่นเดียวกัน เมื่อเวลาบ่ายโมง บุตรแข็งแรงดี
จะเห็นว่า ภายในวันเดียว มีคนท้องสูงวัย (อายุเกิน 35 ปี) มาที่ห้องคลอดถึง 4 ราย คนไข้ได้รับการผ่าตัดคลอด 3 ราย ด้วยเหตุผลที่ว่า การคลอดเองทางช่องคลอดนั้น เราคาดเดาได้ยากว่า จะมีปัญหาหรือเปล่า และหากเกิดปัญหาขึ้นกับทารกน้อย อีกนานสักเมื่อไหร่ คนไข้จะตั้งครรภ์กลับมาอีก
การที่คนเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลก อาจกล่าวได้ว่า ยากกว่าการเดินทางไปถึงดวงจันทร์ หรือ การถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 เสียอีก เพราะฉะนั้น การตัดสินใจผ่าตัดคลอดให้กับคนท้องสูงวัย จึงเป็นสิ่งสมควร โดยเฉพาะในครรภ์แรก (Elderly Primigravida ) ส่วนคนท้องสูงวัยในครรภ์หลัง (Elderly Gravida) หากว่า ตั้งครรภ์ห่างจากครรภ์แรกเกินกว่า 10 ปี ก็ให้ถือว่า น่าจะเข้าหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ ผ่าตัดคลอดเมื่อครรภ์ครบกำหนด (คือ อายุครรภ์ 38 – 40 สัปดาห์)
ถึงแม้ ผู้คนจำนวนมากกำลังพยายามดิ้นรนไปสู่เส้นทางของ ‘การไม่เกิดอีก’ แต่..ขึ้นชื่อว่า ปุถุชน (คำแปล : ผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลส) การได้เกิดมาเป็นมุนุษย์และมีอัตภาพที่สมบูรณ์ ก็ถือว่า โชคดี... ไม่ว่า จะอย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่หลงไหลไปกับกองกิเลส หมั่นถือศีล 5 ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ชาติหน้า ก็จะเกิดมาป็นมนุษย์ได้อีก และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่พิกลพิการ ปัญญาอ่อน
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿

Comments

ช่วงแรกๆที่ดิฉันไปพบแพทย์แผนกสูติฯที่ร.พ.ไต้หวัน ดิฉันรู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าคนที่มาฝากครรภ์ส่วนใหญ่จะเหมือนจะอายุเฉลี่ยมากกว่าประเทศไทยเรา ซึ่งอายุดูแล้วต่ำกว่า30น้อยมาก คือแต่ละคนจะอยู่ช่วงอายุ 30-35ขึ้นไป เพราะจะเคยได้ยินว่ามีลูกตอนอายุมากไม่ดี แต่ตอนนี้ชินตาและเข้าใจว่าคนเราเดี๋ยวนี้แต่่งงานช้า และหมอสมัยนี้ก็เก่งมาก

เท่าที่ผมสังเกต คนไต้หวันมีลูกกันน้อย....ในโรงพยาบาลฉางเกิน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่ากับศิริราช กลับมีคนมาคลอดเพียง 500 คนต่อเดือน เท่่ากับสถิติของโรงพยาบาลตำรวจในสมัยก่อน คนไต้หวันส่วนใหญ่ทำงานหนัก เรียนมาก จึงแต่งงานช้า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ ต่อไป ประเทศไทย ผู้คนอาจเป็นเช่นเดียวกับบคนไต้หวัน ก็เป็นได้

ดิฉันอายุ 43 ปี ตรวจพบว่าตนเองตั้งครรภ์เกือบ 2 เดือนแล้ว สาเหตุที่ตรวจช้าเนื่องจากไม่คิดว่าจะตั้งครรภ์อีก ดิฉันมีบุตรมาแล้ว 3 คน คนสุดท้องอายุ 8 ขวบ คุณหมอแนะนำว่าไม่ควรท้องอีก เนื่องจากมดลูกไม่แข็งแรง มีประวัติตกเลือดหลังคลอดบุตรคนแรก และมีภาวะแท้งคุกคามในครรภ์ที่ 2 และ 3 ซึ่งตอนนี้ดิฉันย้ายไปทำงานต่าง จว.จึงไม่สะดวกติดต่อคุณหมอท่านเดิม ดิฉันกังวลมากกลัวว่าจะมีปัญหาในการตั้งครรภ์และมีผลกระทบไปยังบุตรได้ กรณีเช่นนี้ดิฉันควรปฏิบัติเช่นไรดี จะขอให้หมอขูดหมดลูกให้ได้หรือไม่

ตอนนี้ คุณมีอายุ 43 ปี ซึ่งถือว่า สูงวัยของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ควรหาแพทย์ดูแลพิเศษ และควรปฏิบัติตัวดังนี้ ช่วงอายุครรภ์ 11 - 14 สัปดาห์ ควรเข้ารับการตรวจเลือด เพื่อหาสารจำพวกPAPPA และอัลตราซาวนด์ ที่คอเด็กเพื่อดูว่า เด็กเป็น Down's syndrome หรือไม่ จากนั้น ต้องตรวจซ้ำ ช่วง 16 สัปดาห์ คือ ตรวจเลือดหา triple marker ที่สำคัญ ผมแนะนำว่า คุณควรเจาะน้ำคร่ำ เพื่อดูโครโมโซม ตอนอายุครรภ์ 16 - 18 สัปดาห์ นั่นคือ สิ่งที่ควรทำ นอกจากนั้น คุณควรหาคุณหมอที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อ ให้การดูแลจนกระทั่งคลอด ขอให้คุณโชคดี

ดิฉันตั้งครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 40 ปี ไม่ได้เจาะน้ำคร่ำ ลูกคลอดออกมาปกติ(ผ่าคลอด)น้ำหนัก 2460 กรัม เพศหญิง ปัจจุบันดิฉันตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 อายุ 46 ปี รู้สึกเป็นกังวลมากดิฉันได้ฝากครรภ์และอัลตร้าซาวด์แล้วพบว่าถุงน้ำคร่ำเล็กกว่าอายุการตั้งครรภ์ ดิฉันขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยคะว่าจะต้องปฏิบัติและดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

คุณอายุ 46 ปี ตั้งครรภ์ ถือว่า มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะ Down's syndrome (ภาวะปัญญาอ่อนในเด็ก) หากเป็นไปได้ผมอยากให้คุณเข้ารับการเจาะน้ำคร่ำ เพราะจะรู้ 100 % เลยว่า ลูกคุณมีโครโมโซมผิดปกติหรือไม่ แต่..ถ้าคุณกลัวแท้งมากๆๆๆ พอคุณมีอายุครรภ์ 11 - 14 สัปดาห์ ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตึกสิริกิตติ์ ชั้น 7 ห้อง 717 แผนก Perinatology เพื่อเจาะเลือดบางอย่างและดูอัลตราซาวนด์ ซึ่งเป็นการตรวจหาภาวะดาวนด์ (ปัญญาอ่อนในเด็ก)ได้.. อย่าลืมว่า ก่อนไป คุณต้องให้คุณหมอที่รับฝากครรภ์ช่วยดูอัลตราซาวนด์ให้ก่อนว่า การตั้งครรภ์ของคุุณครั้งนี้มีตัวเด็กหรือไม่ และขนาดเท่ากับอายุครรภ์เท่าไหร่ จากนั้น คุณก็เอา film ไปให้อาจารย์แพทย์ที่นั่นดูด้วย ขอให้คุณโชคดี

คุณแม่สามีดิฉันอายุ 50 ปี ตั้งครรภ์ กับ สามีอายุ 63 ปี อยากทราบว่าคุณแม่สามี มีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ในการตั้งครรภ์ ครั้งนี้ ขณะนี้อายุครรภ์ของคุณแม่สามี ประมาณ ห้า ถึง หก อาทิตย์ แล้วค่ะ ได้ไปปรึกษาคุณหมอท่านหนึ่งมาแล้ว คุณหมอบอกว่า ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ค่ะ ว่าจะเก็บเด็กไว้หรือไม่ ด้วยคุณแม่สามีเกรงว่า หากรอให้อายุครรภ์มากถึง สืบแปด สัปดาห์ แล้วตรวจน้ำครำ่ จะมีผลกระทบมาก จึงมีความเป็นกังวลใจ ขอความกรุณาคุณหมอให้คำแนะนำ มา ณ ที่นี้ ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่่ง

การตั้งครรภ์ในสตรีสูงวัยเช่นนี้ มีโอกาสเป็นครรภ์ไข่ฝ่อ (Blighted ovum)ค่อนข้างมาก ผมอยากให้คุณแม่สามีคุณรีบไปฝากครรภ์กับหมอสูติที่ชำนาญการตรวจอัลตราซาวนด์ (MFM) เพราะคงต้องเข้ารับการตรวจอัลตราซาวนด์ทุกครั้งที่ไปตรวจ ขั้นต้น ประมาณอายุครรภ์ 8 สัปดาห์ คุณต้องเข้ารับการตรวจอัลตราซาวนด์ว่า ทารกมีหัวใจเต้นหรือไม่??? พออายุครภ์ 11 - 14 สัปดาห์ ก็เข้ารับการตรวจอัลตราซาวนด์ พร้อมกับเจาะเลือด เพื่อดูส่วนคอเด็กและทดสอบว่า ทารกเป็นปัญญาอ่อน (Down's syndrome) หรือไม่ นอกจากนั้น คุณยังต้องเข้ารับการตรวจอัลตราซาวนด์และเจาะเลือด triple marker อีกครั้งตอนอายุครรภ์ 16 สัปดาห์ การฝากครรภ์ช่วงแรกมีีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด รีบฝากครรภ์เดี๋ยวนี้เลย คุณหมอผู้ดูแลจะแนะนำอีกที ขอให้โชคดี

ขอบพระคุณ คุณหมอที่กรุณาให้คำแนะนำเป็นอย่างมากนะคะ ดิฉันจะรีบดำเนินการตามที่คุณหมอแนะนำอย่างเร่งด่วน ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้คุณหมอมีสุพขลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป ค่ะ

ตั้งครรภ์ได้ 7 สัปดาห์แล้ว ลูกคนแรกจะ15ปีแล้ว จะมีอันตรายมั๊ยคะ

ถึงแม้คุรแม่จะมีบุตรคนแรก อายุ 15 ปีแล้ว การตั้งครรภ์ใหม่(ในคนสูงวัย 40 ปี) ก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพียงแต่ว่า เราต้องรีบแก้ปัญหาเรื่องทารกในครรภ์มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะปัญญาอ่อน (Down's syndrome)ให้ได้ โดยการตรวจอัลตราซาวนด์ขณะอายุครรภ์ 11 - 14 สัปดาห์ ่วมกับการเจาะเลือด หรือไม่เช่นนั้้น ก็เข้ารับการเจาะน้ำคร่ำ เพื่อเพาะเลี้ยงโครโมโซม ที่สำคัญ คือ ต้องไม่ลืมว่า การต้งครรภ์ในผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปี มีโิอกาสแท้ง 50%

ดิฉันอายุ 41 ปีแล้ว แต่งงานมาแล้ว 10 ปี ไม่ได้คุมกำเนิดเลย แต่ก็ไม่เคยตั้งครรภ์เลยค่ะ อยากจะมีลูกเหมือนคนอื่นบ้าง แต่ก็ไม่มีความมั่นใจที่จะไปพบแพทย์เพื่อปรึกษา เพราะหลายๆ คนบอกว่าอายุมากแล้วไม่ควรมีลูก อยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอค่ะ ว่าอายุเท่าดิฉันยังมีโอกาสที่จะมีลูกได้อีกหรือไม่ และปลอดภัยหรือเปล่า

ความจริงแล้ว ผู้หญิงที่อายุ 41 ปี ทุกคนสามารถมีบุตรได้ แต่ก็ควรไปปรึกษาสูติ-นรีแพทย์ เนื่องจากว่า คุณจะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของคุณและสามี อาทิ ไข่ไม่ตก เชื้ออสุจิอ่อน เป็นต้น เมื่อแก้ไขสาเหตุสำเร็จ คุณก็อาจตั้งครรภ์ได้ แต่..เมื่อตั้งครรภ์แล้ว ก็ควรปฏิบัติตนตามข้อควรระวังและข้อควรทำ ดังที่เขียนเล่าเอาไว้

ตอนนี้ดิฉันอายุ39ปีเต็มแฟนอายุ 43ปีเต็ม จะแต่งงานกลางปี53 แต่งแล้วต้องการมีบุตรทันทีอยากมีบุตร 1-2 คน อยากเรียนถามคุณหมอ อายุมากแล้วอย่างดิฉันควรเตรียมตัวก่อนมีบุตรอย่างไรบ้าง และอายุขนาดนี้มีบุตรได้หรือไม่

อย่าไปท้อใจเลยนะครับ ผมอยากจะให้กำลังใจคุณ ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นมาจากบุญหรือกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติและชาตินี้ ผู้หญิงที่อายุ 40 ปี คิดจะมีลูก ไม่ถือว่า เป็นไปไม่ได้ ทุกสิ่งเป็นไปได้ แต่โอกาสอาจจะน้อยกว่าคนอื่นหน่อย ส่วนใหญ่คงต้องลงเอยด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งคงต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1 แสน ถึง 2 แสน นอกจากนั้น ยังมีโอกาสแท้งหลังท้องอีก 50% ขอให้โชคดี

ดิฉันอายุ 38 ปี ขณะนี้ตั้งครรภ์นับทางการแพทย์ได้ 7 สัปดาห์กว่าๆ แล้ว ลูกคนแรกเพิ่งอายุ 1 ปี 2เดือน ผ่าคลอดค่ะ อยากทราบว่า จะมีปัญหาอะไรบ้าง ควรกังวลเรื่องรอยผ่าเดิมรึเปล่า? ท้องแรกความดันสูงตอนประมาณสัปดาห์ที่ 36 หมอให้วัดความดันที่รพ. จนกว่าจะเป็นปกติถึงให้กลับบ้าน เลยตัดสินใจว่าให้ผ่าตัด (เพราะเคยเป็นความดันโลหิตสูงจากซีสในต่อมหมวกไต ผ่าตัดต่อมหมวกไตทิ้ง และไม่เป็นความดันสูงอีก) ท้องนี้ไปฝากท้องกับหมออื่นเพราะกลัวจะเป็นเหมือนท้องที่แล้ว รพ.รัฐบาลย่านชานเมือง เสียบสายฉี่ไว้ตั้งแต่ 5 โมงเย็นก่อนวันผ่า รอจนจะเที่ยงยังไม่ถึงคิวผ่าเลย แถมพยาบาลยังไม่ยอมสวนอึให้อีก ไปถามพยาบาลแล้ว ก็ยังบอกว่าไม่ต้องสวน จนทนไม่ไหวต้องขอให้หมอย้ายไปผ่าที่รพ.เอกชน ไม่ง่ายเลบ แพงด้วยเพราะรพ.นั้นคิดเงินเพิ่มจากแพคเกจอีก 1 หมื่นแถมค่าดูแลเด็กอีกหลายพัน เกินงบประมาณไปมากเลยค่ะ ... แต่เจ้าตัวน้อยก็น่ารักมาก เห็นหน้าก็หายเหนื่อยหายเครียดคะ สุขภาพตอนเกิดได้ 10 เต็มค่ะ^^ ท้องนี้เลยไปฝากท้องที่คลีนิคของหมอรพ.จุฬา (เพราะใกล้ที่ทำงานสามี) ตอน 5 สัปดาห์ ไม่ได้ตรวจอัลตร้าวซาวเลย นัด 1 เดือนอีกที ให้ยาวิตามินกับ เบบี้แอสไพริน (เพื่อป้องกันความดันสูง นัยว่าเพิ่มเลือดค่ะ) : หมอบอกว่า "ปัญหาเยอะเนอะ" หมอที่เคยดูแลดิฉันตอนเป็นความดันโลหิตสูงบอกเมื่อตั้งครรภ์แรกว่า ถ้าความดันสูงต้องมาฝากท้องที่นี่ (ศิริราช)เพราะจะต้องอยู่ในความดูแลของหมอฝากครรภ์และหน่วยความดันโลหิตสูง อยากทราบความเห็นของคุณหมอว่า ดิฉันควรไปฝากที่ศิรืราชหรือเปล่าคะ บ้านอยู่รังสิต-ปทุมธานีน่ะคะ ไกลโขอยู่ ดิฉันเคยไปปฏิบัติธรรม หลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย กับศิษย์ของท่านค่ะ พอท้องลูกคนแรกก็เลยขอไปปฏิบัติอีกตอนท้อง 5 เดือนด้วย อยากให้ลูกได้บุญด้วย แต่ท้องนี้กำลังหาทางอยู่ค่ะ แต่ยังติดเจ้าตัวเล็กเพราะเลี้ยงลูกเอง ไม่เคยห่างตัวเลย ยังคิดหาทางออกไม่ได้เลยว่าจะพาเจ้าตัวเล็กๆ ในท้องไปปฏิบัติธรรมได้ยังไงที่ไหนดี ธรรมะสวัสดีค่ะ rajjar

ไม่อยากให้คุณกังวลอะไรมาก ขอเป็นกำลังใจให้... สำหรับการตั้งครรภ์ของคุณนั้น เป็นครรภ์ที่ 2 จะมีโอกาสเกิดครรภ์พิษ (โรคความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์) ประมาณ 10% ....จากประสบการณ์ของผม 20 ปี ที่เคยเห็นและดูแลรักษาคนท้องหลัง (Multipara) เป็นครรภ์พิษรุนแรงมากจริงๆ ไม่เกิน 10 รายเท่านั้น ซึ่งถือว่า น้อยมากๆ ส่วนใหญ่เรามักจะรักษาได้ แบบสบายมาก ผมจึงไม่ค่อยเป้นห่วงกรณีของคุณเลย ดังนั้น ผมเห็นด้วยที่คุณจะฝากครรภ์ในสถานที่ใกล้บ้าน ก็พอ สูติแพทย์ย่านนั้น คงมีเวลาดูแลให้คุณเป็นอย่างดี อีกประการหนึ่ง ที่ผมยกย่อง คือ คุณปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งในกรณีโรคครรภืพิษ เพราะทำให้จิตเราสงบ ผลที่ตามมา คือ โรคก็จะสงบลงด้วย มีปัญหาอะไร ช่วยกรุณา mail มาบอกด้วย ผมยินดีตอบให้ทันที

ตอนนี้ดิฉันอายุ 43ปีแล้ว ที่ผ่านมาไม่อยากมีบุตร เพราะ มีภาระมาก คุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่เคยกินยาตุมกำเนิด มาถึงตอนนี้มึเรื่องถกเถียงกับสามีบ่อยเรื่องไม่มีบุตร เริ่มรู้สึกว่า ตอนแก่จะอยู่อย่างไร ดิฉันรับไม่ได้กับการขอเด็กมาเลี้ยง เพราะคิดว่าถ้าเราไม่มีใจรักเขาเต็ม 100 ก็ไม่ควรขอมาเลี้ยง ตอนนี้เลยคิดว่า จะเป็นไปได้ไหมที่จะมึบุตรเอง ถ้าต้องการมึบุตรเอง ก่อนอี่นอยากทราบว่า ดิฉันและสามีจะต้องมาตรวจสุขภาพอะไรบ้าง คุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

พอผู้หญิงอายุเกิน 40 ปี ไข่ก็จะเริ่มมีปัญหา เพราะมีการผลิตที่น้อยลง่ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม มีผู้หญิงบางคนที่ไข่เป็นประเภท PCO (Polycystic ovary)เธอก็จะยังมีไข่อยู่จำนวนมากพอสมควร และไข่ก็ยังใช้ได้ดี ทางที่ดี คือ ผมอยากให้คุณไปตรวจ ณ สถานพยาบาลรักษาภาวะมีบุตรยาก แต่ก็ต้องทำใจ หากคุณหมอเค้าแนะนำให้รักษาโดยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว เนื่องจากเวลาในการรักษาของคุณมีไม่มาก และแต่ละวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยากก็ให้ผลเพียง 20-30% ยกเว้น เด็กหลอดแก้ว ยังให้ผล 50% อย่างไรก็ตาม ในผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปี เมื่อตั้งครรภ์แล้ว มีโอกาสแท้ง 50%.....ทุกสิ่งทุกอย่าง คงต้องขึ้นอยู่กับวาสนา เพราะมีผู้หญิงหลายคนอายุมากกว่าคุณ ก็ยังตั้งครรภ์ได้ ขอให้โชคดี

คุณหมอคะ ดิฉันเคยโพสมาถามคุณหมอคะ ขณะนี้ดิฉันได้ขูดมดลูกมา 2 วันแล้วคะ เนื่องจากว่า ดิฉันตั้งครรภ์ 11 สัปดาห์ usทางหน้าท้อง และช่องคลอดแล้ว เห็นเด็กคะ แต่หัวใจไม่เต้น ครั้งแรก us ไม่เห็นเด็กเลย ครั้งที่ 2 us เห็น แต่เด็กกลับไม่หายใจ แต่มีการพัฒนาให้เห็นตัวคะ อย่างนี้เท่ากับเขาเพิ่งเสียชีวิตหรือเปล่า คุณหมอที่ us ทำการ uS แต่ละขั้นตอนนานมาก จนแน่ใจ ดิฉันเลยตัดสินใจขูดมดลูก เนื่องจากคุณหมอได้บอกว่า ถ้าไม่ขูดภายใน 2 อาทิตย์ คุณจะมีเลือดออก เพราะเด็กเขาจะแท้งโดยธรรมชาติ ใช่ใหม่คะ ดีนะที่เป็นท้อง 2 ถ้าท้องแรกดิฉันคงล้มทั้งยืนคะ ตอนนี้ต้องพักท้อง 2 เดือนใช่ไหมคะ ถ้าจะทำการมีบุตรใหม่ เพราะต้องการให้ลูกมีพี่น้องคะ อยากมีสัก 2 คน ตอนนี้อายุ 37 ตอนปลายคะ ขอคำตอบจากคุณหมอด้วยคะ ขอบพระคุณคะ ทุกครั้งที่โพสเข้าไปไม่เคยผิดหวังจากคำตอบคุณหมอเลยคะ ขอบคุณจริงๆ คะ

คุณหมอคะ ดิฉันเคยโพสมาถามคุณหมอคะ ขณะนี้ดิฉันได้ขูดมดลูกมา 2 วันแล้วคะ เนื่องจากว่า ดิฉันตั้งครรภ์ 11 สัปดาห์ usทางหน้าท้อง และช่องคลอดแล้ว เห็นเด็กคะ แต่หัวใจไม่เต้น ครั้งแรก us ไม่เห็นเด็กเลย ครั้งที่ 2 us เห็น แต่เด็กกลับไม่หายใจ แต่มีการพัฒนาให้เห็นตัวคะ อย่างนี้เท่ากับเขาเพิ่งเสียชีวิตหรือเปล่า คุณหมอที่ us ทำการ uS แต่ละขั้นตอนนานมาก จนแน่ใจ ดิฉันเลยตัดสินใจขูดมดลูก เนื่องจากคุณหมอได้บอกว่า ถ้าไม่ขูดภายใน 2 อาทิตย์ คุณจะมีเลือดออก เพราะเด็กเขาจะแท้งโดยธรรมชาติ ใช่ใหม่คะ ดีนะที่เป็นท้อง 2 ถ้าท้องแรกดิฉันคงล้มทั้งยืนคะ ตอนนี้ต้องพักท้อง 2 เดือนใช่ไหมคะ ถ้าจะทำการมีบุตรใหม่ เพราะต้องการให้ลูกมีพี่น้องคะ อยากมีสัก 2 คน ตอนนี้อายุ 37 ตอนปลายคะ ขอคำตอบจากคุณหมอด้วยคะ ขอบพระคุณคะ ทุกครั้งที่โพสเข้าไปไม่เคยผิดหวังจากคำตอบคุณหมอเลยคะ ขอบคุณจริงๆ คะ

ทารกเสียชีวิตในครรภ์ (Embryonic death)ภายใน 3 เดือนแรก ส่วนใหญ่เกิดจากทารกมีความผิดปกติทางโครโมโซม แล้วร่างกายเรามีกลไกทำลายเด็ก ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น การที่คุณสูญเสียลูกตอนนี้ ผมจึงไม่อยากให้คุณเสียใจมาก ส่วนการเว้นการตั้งครรภ์ ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ถือว่า เหมาะสมดี ตามที่คุณหมอท่านบอกคุณนั่นแหละ

คุณหมอคะ ดิฉ้นอายุ 40 ปีเต็มค่ะ อยากมีลูกมาก แต่ก็กังวลมากค่ะ เนื่องจากอายุมากแล้วค่ะ ก็ได้อ่านคำถามและคำตอบตามโพสจากเวปนี้น่ะคะ ก็ได้ความรู้เพิ่มเติม และก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาบ้างน่ะค่ะ แต่เนื่องจากตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และถ้าท้องสามีอยากให้ไปคลอดที่เมืองไทยน่ะค่ะอยากขอคำแนะนำด้วยค่ะ อายุครรภ์กี่เดือนค๊ะถึงสามารถเดินทางไปที่เมืองไทยได้น่ะค่ะ จาก ขวัญ

คุณหมอคะ ดิฉันอายุ 38 ปี มีลูกสาวคนแรก ตอนนี้อายุ 1 ปี 8 เดือน อยากมีคนที่สอง ปล่อยแล้วแต่ยังไม่ท้อง อยากถามคุณหมอว่า ดิฉันยังสามารถท้องได้อีกหรือปล่าว ขอบคุณค่ะ

คุณตั้งครรภ์ได้อย่่างแน่นอน เพราะเคยตั้งครรภ์มาแล้ว และเพิ่งคอลดไปเพียง ปีเศษ ผมว่า ไม่นาน คุณก็คงตั้งครรภ์ หากกลัวว่าจะไม่ท้อง คุณก็เข้าไปหาหมอตอน วันที่ 12 ของระดู เพื่อดูไข่และคำนวณวันไข่ตก เพราะส่วนใหญ่ไข่จะตกวันที่ 14 .....ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้น น่าจะโชคดี แต่..ที่สำคัญ คือหลังตั้งครรภื ประมา๊ณ 11-14 สัปดาห์ คุณต้องเข้าไปหาหมอ เพื่อตรวจบริเวรคอเด็กและเจาะเลือด เพื่อระวังภาวะปัญญาอ่อนของทารก ขอให้โชคดี

ประจำเดือนมาวันที่ 3-8 ต.ค. มีเพศสัมพันธ์กับสามีวันที่ 16 และ 18 ต.ค. แต่ไม่ท้อง ประจำเดือนมาอีกวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย. แล้วมีเพศสัมพันธ์กับสามีอีกวันที่ 4,6,8,9,10,11,13,14,15 ดิฉันมีโอกาสท้องไหมคะ

ปกติ การจะตั้งครรภ์ได้ ก้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ช่วงไข่ตกเท่านั้น เพราะไข่มีศักยภาพในการปฏิสนธิเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนตัวอสุจิจะมีศักยภาพในการปฏิสนธิิเพียง 48 ชั่วโมงเท่านั้น ค่อนข้างระยะเวลาสั้นเช่นกัน ดังนั้น เวลาคำนวณว่า ไข่จะตกเมื่อไหร่ ก็ควรจะมีเพศสัมพันธ์คร่อมช่วงวันไข่ตก ก็น่าจะท้อง สำหรับการคำนวณวันไข่ตก ก็คำนวณได้ง่ายๆ โดยใช้จำนวนวันในรอบเดือนที่สม่ำเสมอ ลบด้วย 14 เช่น คนที่มีรอบเดือนทุกๆ 35 วัน ไข่ก็จะตกราววันที่ 21 นับจากวันที่ระดูมาวันแรก หากเป็นคนทั่วๆไปที่มีรอบเดือน 28 วัน ไข่ก็จะตกราววันที่ 14 นับจากวันแรกของระดู ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 13 , 15 นับจากวันแรกของระดู ก็มีโอกาสท้องสูง ส่วนช่วงอื่นๆของรอบเดือน คุณจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ได้ ไม่ถือเป็น ข้อห้าม

ดิฉันอายุ 39 ปี เพิ่งแต่งงานคะ เลยอยากจะมีลูกทันที ดิฉันมีรอบเดือนเมื่อ 17 มค 53 ดิฉันมีเพศสัมพันธ์กับสามี วันที่ 30 และ31 ปรากฏไม่ท้องคะ วันที่ 14 กพ 53 รอบเดือนมาตามปกติ อยากเรียนถามคุณหมอเหตุใดจึงไม่ท้องคะ ปกติดิฉันจะมีรอบเดือนทุก 28 วัน แต่ 2 เดือนมานี้ กลับเปลี่ยนเป็น 27 วันคะ จะทำให้การนับวันตกไข่ของดิฉันผิดพลาดไปหรือเปล่าคะ และอยากทราบว่าการมีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันจะทำให้อสุจิด้อยประสิทธิภาพหรือลดจำนวนลงไปไหม ขอคำแนะนำคุณหมอด้วยคะควรทำเช่นไร ขอบพระคุณอย่างสูงคะ

ดิฉันอายุ 36 ปี ท้อง 7 สัปดาห์ ตรวจพบมีซีสต์ใกล้มดลูกข้างขวา จะผ่าตัดตอนอายุครรภ์ 4 เดือน จะอันตราย กับเด็กใหมค่ะ

ตอนนี้ภรรยาผมมีอายุครรถ์ 24 สัปดาห์ ตอนท้อง 4 เดือนได้ไปเจาะนำคร่ำผลออกมาหมอแจ้งว่า ลูกมีโครโมโซมผิดปกติ คือ 47xyy ทำให้ผมและภรรยารู้สึกเป็นทุกข์ใจมาก กลัวลูกคลอดออกมาแล้วไม่สมบูรณ์ ไม่รู้จะเดินหน้าต่อหรือว่ายุติการ ตั้งครรถ์เลยดี รบกวนปรึกษากรณี เด็ก xyy หน่อยครับ

ตอนนี้อายุย่าง35แฟน28 คิดว่าปีหน้าจะท้อง อายุก้อ36จะท้องได้ไหเคยมีลูกมาแล้ว

เคยตั้งครรภ์แล้ว เกิดแท้งตอนอายุครรภ์ 8 สัปดาห์ ตอนนี้อายุ 40 ปี จะมีโอกาสตั้งครรภ์อีกได้หรือป่าว

คือ แม่ของหนูอายุ 43ปีแล้ว สุขภาพไม่ค่อยแข็ง เคยเป็นความดันสูง ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 2เดือนกว่าแล้วหนูหวั่นใจว่าเด็กที่จะไม่สมบูรณ์ (น้องคนสุดท้องอายุ10ขวบ) เพราะด้วยปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง อยากทราบวิธีการดูแลครรภ์ ของคนที่มีอายุมากว่า ควรปฏิบัติตัวอย่างไร อาหารแบบใดที่เหมาะกับคุณแม่ จะบำรุงเด็กยังไงให้ได้เกิดมาสมบูรณ์แข็งแรง ห่างจากการเป็น down syndrome ขอรบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อยากมีลูกคนที่ 2 ตอนนี้อายุ 41 ปีแล้ว ลูกคนแรกอายุ 4 ขวบ จะมีปัญหาอะไร หรือเปล่า ท้องแรกเจาะน้ำคล่ำ ปกติดี แต่ดิฉัน เป็นพาหะ ธาลาซิเมีย ชนิด E-truit แต่สามีปกติ ไม่มีผลต่อลูก อยากปรึกษาว่าจะมีลูกได้ไหม ขอบพระคุณมาก

คือดิฉันสังเกตุตัวเองว่า ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเยอะ แล้วมีคนมาทักว่าท้องหรือเปล่า แต่ตัวเองประจำเดือนไม่มีตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ไม่ทราบว่าสามารถท้องหรือไม่ค่ะ ปกติสามีจะคุมกำเนิดแบบธรรมชาติ แต่ช่วง 3-4 เดือนมานี้ ไม่ได้คุมกำเนิดแล้วเนื่องจาก ดิฉันไม่มีประจำเดือน จะทำให้ท้องได้หรือไม่ค่ะ สามีอายุน้อยค่ะ แต่ดิฉันปีนี้ 51 แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ตอนนี้ดิฉันอายุ31ปี มีลูกคนแรกอายุ10ขวบ แต่ตอนนี้หนูมีแฟนใหม่ แฟนอายุ19 ปี ตอนนี้อยู่ด้วยกัน2ปีแล้ว ดิฉันยังมีโอกาสที่จะท้องคนที่2ไหมค๊ะ ขอให้คุณหมอช่วยตอบด้วยนะค๊ะจะรออ่าน ขอบคุณค๊ะ .... กัญจนา

หนูอายุ 30ปี จะมีโอกาสท้องธรรมชาติได้ไหม เพราะสามีอายุ 40ปี เป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ไตกรีเซอร์ไรน์ก็สูง จะเป็นอุปสรรคทำให้น้ำเชื้อไม่แข็งแรงหรือเปล่าค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ธนิดา

อายุ 36 เป็นโรคซึมเศร้า และกำลังท้อง ประมาณ 1 เดือน ยังไม่ได้ฝากครรภ์ (ไปพบแพทย์ที่คลีนิค บอกว่าต้องฝากที่ รพ.เพราะไม่มีจิตแพทย์ที่จะตัดสินใจเรื่องการรักษาโรคซึมเศร้าค่ะ โดนบ่นว่าทำไมละเลย ปล่อยให้ท้องอีก) ไม่รู้จะหันไปหาใครเลยค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ดิฉันอายุ 41 แต่เพิ่งคิดอยากมีลูกแฟนอายุ 49 เราสองคนจะพอมีโอกาสไหมคะ อุตสาห์นับวันไข่ตกแล้วถึงจะมีอะไรกันแต่ก็ไม่สำเร็จ แฟนดิฉันเคยมีลูกกะแฟนเก่าแล้วแสดงว่าทางแฟนไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ แต่ดิฉันก็แข็งแรงสมบูณร์ดีนะคะ ช่วยแนะนำ น่อยคะว่าควรทำอย่างไรคะ เพราะไม่อยากทำเด็กหลอดแก้วคะ มันแพงมาก ปจด มาแล้วนับไปอีก 14 วันเป็นวันไข่ตกใช่ไหมคะแล้วอายุเกี่ยวไหมคะ เพราะเดิม ปจด มาทุก 28 วันแต่ปัจจุบันบางเดือนก็ 26 บางเดือนก็ 24 จะรู้ได้อย่างไรคะว่าวันไหนไข่ตกพอดี..รบกวนหน่อยนะคะเพราะอายุมากขึ้นทุกวัน พยายามมา 6เดือนแล้วคะ

ดิฉันกำลังมีบุตรคนที่ 3 ค่ะ อยากถามคุณหมอที่นับถือว่าควรดูแลและรักษาตัวเองตามปกติหรือเปล่าคะ หรือว่าต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ เป็นกังวลเล็ก ๆ ค่ะ

อาหารสำหรับคนท้อง คือ อาหารหลักธรรมดา 5 หมู่ โดยเน้น เนืื้อนมไข่ ที่สำคัญ ไม่ใช่อาหาร แต่กลับเป็นยา หรืออาหารเสริม คนท้อง ไม่ควรกินสารแปลกปลอม หรือสารอาหารแปลกๆ โโยไม่จำเป็น ให้กินเฉพาะยาบำรุง และธาตุเหล็ก แคลเซี่ยม ก็พอ ขอให้โชคดี

ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป รักษาภาวะมียบุตรยาก ค่อนข้างยากหน่อย ขึ้นอยู่กับคูรภาพของรังไข่ หากไข่ เป็นชนิด PCO(POlycystic ovary) กลับถือว่า ดี พอกระตุ้นไข่ได้ แต่โดยปกติ จะกระตุ้นไข่ ได้ค่อนข้างน้อย ตัวอ่อน ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ึควร โอกาสท้อง ก็มี แต่ไม่มากเท่าคนอายุน้อย คงต้องอาศัยวาสนา ที่สำคัญ ต้องมีปัจจัยในการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งการทำแต่ละครั้ง ก็ใช้มากกว่า 1 แสนบาท และอาจมากถึง 2.5 แสน

หมอค่ะหฯอายุมากแล้วอ้วนด้วยมีลูกอันตรายไหมค่ะ

หมอค่ะหฯอายุมากแล้วอ้วนด้วยมีลูกอันตรายไหมค่ะ

ดิฉันอายุ38สามีอายุ22 ตอนเมือ21 สิงหาคม 53ได้แท้งลูกไปยังไม่ได้ไปหาหมอตรวจ ได้แต่กินยาแผนโบราณที่ผู้ใหญ่ให้กินตอนนี้แข็งแรงดี และอยากมีลูกใหม่จะมีได้ใหมคะ และต้องรอนานใหมคะ

ดิฉันอายุ38กว่าแล้วมีบุตร3คนคนเล็กอายุ5ปีสามีอยากมีอีก1คนจะมีได้ไหมผ่าคลอดทั้สามคน

ดิฉันอายุ38กว่าแล้วมีบุตร3คนคนเล็กอายุ5ปีสามีอยากมีอีก1คนจะมีได้ไหมผ่าคลอดทั้สามคน

ผู้หญิงอายุ 38 ปี มีบุตร 1 คน อายุ 5 ขวบ คุณสามารถมีบุตรได้สบาายมาก หากไม่มีความผิดปกติ ของทั้งคุณและสามี แต่โอกาสการตั้งครรภ์ จะลดลงอย่างรวดเร็ว หลังอายุ 35 ปี ส่้วนใหญ่ ผู้หญิง อายุ 38 ปี หากรักษาไม่ท้องสัก 3 - 6 รอบเดือน อาจต้องรีบทำเด็กหลอดแก้ว อันนี้ คงต้องขึ้นอยูกับหลายๆปัจจัย ขอให้โชคดี และ ใจเย็นๆ รักษาไปตามขั้นตอน

ลูกคนโตอายุ13 ปี ตอนนี้อายุ 42 ปี ถ้าตั้งท้อง การดูแลครรภ์อันตรายกว่าปกติมากมั๊ยคะ ในครอบครัว น้องสาวแม่เดียวกันมีลูกคนโตผู้ชาย 7 ขวบ เป็นออทิสติกเป็นเด็กที่เกิดจากการทำอิ๊กซี่ ค่ะ แต่ลูกคนที่2 ขวบครึ่ง ผู้หญิงปกติดี อย่างนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการตั้งท้องที่2 ของดิฉันมากมั๊ยคะ กังวลค่ะ ช่วยตอบด้วย ขอบคุณค่ะ

ควรเริ่มต้นอย่างไรคะ พบแพทย์ทันหีเลย หรือ ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง ขอบคุณมากค่ะ

Pages

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.